ἴκριον


ἴκριον
ἴκριον, τό, (1) ἴκρια δὲ στήσας ἀραρὼν ϑαμέσι σταμίνεσσιν ποίει, die Rippen des Schiffes, oder ἴκρια πῆξαι ἐπ' αὐτῆς ὑψοῠ, die Bohlen, welche den obersten Rand der Schiffswände bildeten. (2) gew. das Verdeck; ein Teil des Mastbaumes. (3) übh. Balken, hölzernes Gerüste, bes. ein Schaugerüst, die Sitze im Theater; dah. ἰκρίων ψόφησις, vom Beifallsklatschen im Theater; hölzerner Turm; das Kreuz

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • ίκριον — ἴκριον, τὸ (Α) βλ. ικρίο …   Dictionary of Greek

  • икра — I икра I. (рыбная), укр. ïкра, др. русск. икра, болг. икра, сербохорв. и̏кра, словен. ikra, чеш., слвц. jikra, польск. ikra, в. луж. jikra, jikno, полаб. jåkra; см. Розвадовский, RS 7, 10. Ср. лит. ìkrai икра , лтш. ikri м. мн. и ikrа ж., ирл …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ικρίο — το (Α ἰκρίον και ἴκριον) ικρίωμα*, σκαλωσιά αρχ. 1. θεωρείο 2. (στον πληθ. τὰ ἴκρια α) σανίδωμα τού καταστρώματος τών ομηρικών πλοίων β) οι πλευρές τού πλοίου ή το άνω άκρο τών πλευρών του, η κουπαστή γ) ξύλινο κατασκεύασμα ψηλότερο από την… …   Dictionary of Greek

  • ICRIUM — cenotaphii gnorisma, apud Athenienses olim, signumque fuit patrium ac legitimum, ubi quis patriâ excidensinibi haud foret sepultus. Icrium vero, ex Graeco ἴκριον, surrectum est lignum, vide Cael. Rhodigin. Antiqq. Lection. l. 10. c. 5. et l. 17.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ικριοποιός — ἰκριοποιός, ὁ (Α) αυτός που κατασκευάζει ικρία ή θρανία. [ΕΤΥΜΟΛ. < ἴκριον + ποιός (< ποιώ), πρβλ. ζυγο ποιός, κλειδο ποιός] …   Dictionary of Greek

  • ικριόεις — ἰκριόεις, εσσα, εν (Α) [ίκριον] (για τον σταυρό) αυτός που μοιάζει με ικρίωμα …   Dictionary of Greek

  • ικριώ — ἰκριῶ, όω (Α) [ίκριον] 1. κατασκευάζω ικρίωμα 2. εφοδιάζω με ξύλινα έδρανα …   Dictionary of Greek


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.